Referencje - Prefabrykowanych elementów betonowych

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy kolei powstały przy współpracy z austriackimi kolejami.
W celu przybliżenia Państwu sposobu instalacji oraz zastosowań przygotowaliśmy zestawienie przykładów zastosowania naszych prefabrykowanych elementów do budownictwa kolejowego.

-

Korytka kablowe

Koralmbahn BL 8
Wiener Linien

Studnie kablowe
Koralmbahn BL 3a

-