Hydraulika i klasyfikacja

Uśrednienie hydrauliczne

Korytka fasadowe BG-FA(długość ramienia – 20m)
Typ RB 130 RB 230
Wysokość w mm 55 70 110 55 70 110
Przepustowość (l/s) 0,6 0,9 3,6 1,2 1,8 6,7
Opad (l/s ha) Maksymalna dopuszczalna powierzchnia (m²)
150 40 60 240 80 120 450
200 30 45 180 65 90 340
250 25 35 140 50 70 270
300 20 30 120 40 60 225
350 17 25 100 35 50 190
400 15 22 90 30 45 165
UWAGA: Te uśrednione obliczenia dotyczą nieperforowanego korytka fasadowego BG-FA o długości ramienia 20 mb i otwartym wylocie. Chętnie stworzymy dla Państwa dokładne, dostosowane do lokalnych warunków obliczenia hydrauliczne.

BG-PA Korytka garażowe
Szerokość wewnętrzna 100 150 200
fixe Stała wysokość w mm 55 55 55
Przepustowość (l/s)
przy długości ciągu=10 mb
0,4 0,7 0,9
Przepustowość (l/s)
przy długości ciągu=20 mb
0,3 0,6 0,8
Pojemność (l/s) 3,0 4,5 6,0
UWAGA: Przy korytkach garażowych z powodu małej wysokości, występują bardzo płytkie lustra wody, co skutkuje niewielką zdolnością odprowadzania wody. Dlatego też korytka garażowe wykorzystywane są przede wszystkim jako kanały parowania (ważna jest pojemność). Chętnie stworzymy dla Państwa dokładne, dostosowane do lokalnych warunków obliczenia hydrauliczne.
-

Klasyfikacja i klasy obciążenia

Klasy obciążenia Obciążenie próbne Obszary zastosowania według normy EN 1433
A 15 15 kN Obszary użytkowane przez pieszych i rowerzystów, i inne, takie jak tereny zielone.
B 125 125 kN Chodniki, strefy dla pieszych i podobne obszary, tereny parkingowe lub parkingi wielopoziomowe.
C 250 250 kN Dotyczy wyłącznie korytek odwadniających w obszarze przykrawężnikowym, max. 0,5 m. od pasa jezdni i 0,2 m do chodnika, jak również nieprzejezdne pobocza ulic.
D 400 400 kN Jezdnie dróg (w tym chodniki), twarde pobocza dróg, parkingów i innych o podobnym natężeniu ruchu.
-