-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Korytko rowowe

Ogólne wskazówki:


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka BG należy osadzić na betonowym fundamencie o konsystencji zbliżonej do wilgotnej ziemi lub na podkładzie drogowym wyrównanym żwirem. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. Poszczególne elementy korytek należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).
     
  2. W przypadku dróg przejazdu (podjazdów, dróg dojazdowych…) BG Korytko rowowe można zainstalować wraz z rusztem kratowym przejezdnym dla samochodów osobowych lub połączyć z systemem BGZ-S Korytka ciężkie. W obydwu przypadkach należy kierować się wytycznymi dotyczącymi montażu przeznaczonymi dla systemu BGZ-S.

  3. Należy zacząć od umieszczenia ciągu korytek w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  4. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  5. Przed wykonaniem granicznych części nawierzchni należy zabezpieczyć korytko układając przykrycie zabezpieczające produkt na czas budowy względnie korytko należy dobrze usztywnić  aby uniknąć zgniecenia. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton, pobocze itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  6. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości 30 - 200 cm od korytka, dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.

  7. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie przy studzienkach osadowych.

-