-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Korytka zbiorcze

Ogólne wskazówki:


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. W zależności od konstrukcji fundamentu montaż korytek BG następuje na mechanicznie zagęszczonej podbudowie nawierzchni lub zbrojonej płyty betonowej według wytycznych projektanta. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. Poszczególne elementy korytek należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).

  2. W zależności od wymagań statycznych niezbędny jest boczny klin podtrzymujący lub otulina betonowa – szczegóły w Tabeli i Wzorach. W przypadku zasypywania korytka należy zwrócić uwagę na równomierne, warstwowe rozłożenie materiału oraz odpowiednie zagęszczenie (należy unikać jednostronnego zasypywania).

  3. Przed wykonaniem granicznych części podłoża należy ułożyć ruszty i w razie potrzeby dokręcić. Aby uniknąć zgniecenia, korytko należy dobrze usztywnić. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  4. Jeśli występują siły poziome (np. w przypadku powierzchni betonowych, spadków itd.), pomiędzy rynną a nawierzchnią jezdni należy przewidzieć od 30 do 200 cm przestrzeni przeznaczonej na spoinę.

  5. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

-