BG System uszczelniający

BG Masa uszczelniająca standard

-przeznaczone do obszarów konwencjonalnych – np. parkingów

BG Masa uszczelniająca specjalna
- przeznaczona dla obszarów niebezpiecznych, np. stacji benzynowych

-

Opis materiału

Jednoskładnikowa polimerowa elastyczna masa uszczelniająca

- czas twardnienia 24 h / 2-3 mm
- odporność na temperaturę od -40 stopni C do +70 stopni C
- temperatura pracy od +5 stopni C do +40 stopni C

Primer jednoskładnikowy
- temperatura pracy od +5 stopni C do +40 stopni C

-

Wytyczne wykonania

Ogólne:


Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia fug zabezpieczających w czasie budowy, uszczelnienie zaleca się natychmiast po instalacji korytek odwadniających. Połączenia muszą być czyste, suche, pozbawione kurzu i tłuszczu.

-

1. Wygładzanie


Części obszarów zetknięcia szlifować drobnymi ściernicami.

2. Czyszczenie


Części obszarów zetknięcia czyścić środkami czyszczącymi.

3. Nakładanie podkładu pędzlem


Podkład musi wyschnąć przed kolejnymi etapami pracy.
Uwaga: podkład ma czas odparowywania od minimum 30 minut do 6 godzin.

4. Klejenie i uszczelnianie.


Klejenie i uszczelnianie. Podczas instalacji każde korytko musi być przymocowane złączką, której styk zostanie uszczelniony zaraz po wprowadzeniu zaprawy wiążącej.

-