-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Korytko muldowe

Ogólne wskazówki:

Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka betonowe BG należy osadzić na betonowym fundamencie o konsystencji zbliżonej do wilgotnej ziemi lub granulowanym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. Poszczególne elementy korytek należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).

  2. Należy zacząć od umieszczenia ciągu korytek w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przed wykonaniem granicznych części podłoża należy ułożyć ruszty i w razie potrzeby dokręcić. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  5. Jeśli występują siły poziome (np. w przypadku powierzchni betonowych, spadków itd.), pomiędzy rynną a nawierzchnią jezdni należy przewidzieć od 30 do 200 cm przestrzeni przeznaczonej na spoinę. Spoiny znajdujące w poprzek ciągu korytek należy tak umieścić na graniczących powierzchniach betonowych, by przebiegały przez miejsce łączenia korytek.

  6. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm
Wysokość fundamentu: YWysokość korytka - 3 cm
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dopasowana do lokalnych wymagań.
-

Przykład montażu korytka nieckowego BG

-