Hydraulika i klasyfikacja

Hydrauliczne średnie wyliczenia

Szerokość wewnętrzna 100/20-0 150/20-0 200/10-0 300/0 400/0 500/0
Qmax (l/s) 9,0 20,2 26,8 53,3 110,0 190,9
Natężenie opadów
(l/s ha)
Maksymalna dopuszczalna powierzchnia (m²)
150 600 m² 1340 m² 1780 m² 3550 m² 7330 m² 12720 m²
200 450 m² 1010 m² 1340 m² 2660 m² 5500 m² 9540 m²
250 360 m² 800 m² 1070 m² 2130 m² 4400 m² 7630 m²
300 300 m² 670 m² 890 m² 1770 m² 3660 m² 6360 m²
350 250 m² 570 m² 760 m² 1520 m² 3140 m² 5450 m²
400 220 m² 500 m² 670 m² 1330 m² 2750 m² 4770 m²
UWAGA: Średnie wyliczenia bazuje na ciągu korytem o długości 20 metrów i wolnym odpływie, jak również podanym rodzaju korytek. W każdej chwili możemy dla Państwa przygotować dokładne hydrauliczne wyliczenia dostosowane do warunków terenowych.
-

Klasyfikacja według klas obciążeń

Klasy obciążeń Obciążenie próbne Obszary zastosowania według normy EN 1433
A 15 15 kN Tereny komunikacyjne, z których korzystają wyłącznie piesi i rowerzyści oraz obszary takie jak tereny zielone.
B 125 125 kN Chodniki, strefy dla pieszych itp., powierzchnie parkingowe dla samochodów osobowych.
C 250 250 kN Dotyczy wyłącznie korytek odwadniających w obszarze przykrawężnikowym, max. 0,5 m. od pasa jezdni i 0,2 m do chodnika, jak również nieprzejezdne pobocza ulic.
D 400 400 kN Jezdnie ulic (również ulice przeznaczone dla pieszych), pobocza ulic, powierzchnie parkingowe i podobne tereny komunikacyjne.
E 600 600 kN Niepubliczne tereny komunikacyjne narażone na duże obciążenia takie jak drogi dojazdowe na terenach przemysłowych.
F 900 900 kN Powierzchnie narażone na szczególnie duże obciążenia takie jak pasy startowe na lotniskach.
-