-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG

-

Wytyczne montażu Nakładka szczelinowa FILCOTEN

Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. W trakcie montażu należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka betonowe BG należy osadzić na betonowym fundamencie zgodnie z austriacką normą Ö-Norm B4710-1 lub granulowanym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01. Szczególną uwagę należy zwrócić na spadki korytek na dnie. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. W zależności od wymagań statycznych niezbędny jest boczny klin podtrzymujący – szczegóły dostępne w tabeli.

  2. Szczególną uwagę należy zwrócić na różnice w wysokościach korytek ze spadkiem i montaż korytek rozpocząć w miejscu odpływu. Na każdym korytku BG, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przed montażem nakładek szczelinowych zaleca się wyczyszczenie korytek BG! W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami umieścić pokrywę roboczą na czas budowy w nakładce szczelinowej – usunąć dopiero po ułożeniu nawierzchni. W trakcie zagęszczania nawierzchni należy uważać, by nie uszkodzić korytka i nakładek szczelinowych.

  5. Jeśli występują siły poziome (np. w przypadku powierzchni betonowych, spadków itd.), pomiędzy rynną a nawierzchnią jezdni należy przewidzieć od 30 do 200 cm przestrzeni przeznaczonej na spoinę. Spoiny znajdujące w poprzek ciągu korytek należy tak umieścić na graniczących powierzchniach betonowych, by przebiegały przez miejsce łączenia korytek.

  6. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia nakładek szczelinowej.

  7. Na obszarach narażonych na wzmożone oddziaływanie chemiczne (np. środki odladzające, kwasy, ług itd.) zaleca się montaż nakładek z wysokiej jakości stali nierdzewnej (np. 1.4571 – V4A).

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie w przypadku studzienek rewizyjnych połączonych z studzienkami osadowymi.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm
Wysokość fundamentu: Y≥ 5 cmWysokość korytka
+ 6 cm
Wysokość korytka + 11 cm
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i należy dostosować się do wymogów związanych z lokalizacją.
-