Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) zgodne z Rozporządzeniem (EU) nr 3O5/2O11

Korytka odwodnieniowe Deklaracje Własności Użytkowych: Wersja
FILCOTEN light DoP-103-BG_light 01.02.2019
FILCOTEN tec DoP-104-BG_tec 01.02.2019
FILCOTEN pro V E DoP-106-BG_pro_V_E 01.02.2019
FILCOTEN pro G DoP-100-BG_pro_G 01.02.2019
BG Standard DoP-400-BG 04 - 10/2018
BG Standard DWU-DoP-400-BG 03 - 04/2014
BGU / BGF DWU-DoP-403-BG 03 - 04/2014
BGU-Z / BGF-Z DWU-DoP-404-BG 03 - 04/2014
BGZ-S DWU-DoP-406-BG 03 - 04/2014
BG-SI DWU-DoP-408-BG 03 - 04/2014
 
Ruszty przykrywające    
FILCOTEN:
Kl. A 15kN - Stal DoP-171-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - Stal DoP-172-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - Stal DoP-173-BG 01.02.2019
Kl. D 400kN - Stal DoP-174-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - Tworzywo sztuczne DoP-175-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - Tworzywo sztuczne DoP-176-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - Ruszt żeliwny DoP-182-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - Ruszt żeliwny DoP-183-BG 01.02.2019
Kl. D 400kN - Ruszt żeliwny DoP-184-BG 01.02.2019
Kl. E 600kN - Ruszt żeliwny DoP-185-BG 01.02.2019
Kl. F 900kN - Ruszt żeliwny DoP-186-BG 01.02.2019
Korytka betonowe:
Kl. A 15kN - Stal DWU-DoP-471-BG 03 - 04/2014
Kl. B 125kN - Stal DWU-DoP-472-BG 03 - 04/2014
Kl. C 250kN - Stal DWU-DoP-473-BG 03 - 04/2014
Kl. D 400kN - Stal DWU-DoP-474-BG 03 - 04/2014
Kl. B 125kN - Ruszt żeliwny DWU-DoP-482-BG 03 - 04/2014
Kl. C 250kN - Ruszt żeliwny DWU-DoP-483-BG 03 - 04/2014
Kl. D 400kN - Ruszt żeliwny DWU-DoP-484-BG 03 - 04/2014
Kl. E 600kN - Ruszt żeliwny DWU-DoP-485-BG 03 - 04/2014
Kl. F 900kN - Ruszt żeliwny DWU-DoP-486-BG 03 - 04/2014
-