-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BGU Korytka uniwersalne

Ogólne wskazówki


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.
Dużą korzyścią jest to, że jednym systemem korytek może być odwadniana płyta stropowa oraz przylegająca do niej fasada. Jednakże zwracamy uwagę, że przedstawione przykłady zabudowy ze względu na brak informacji o minimalnej dopuszczalnej wysokości warstwy jezdnej są orientacyjne. Obliczenia hydrauliczne maksymalnej ilości wody napływającej powinna zostać przygotowana wcześniej w oparciu o wystarczające ilości danych do tego.

-

  1. BG Korytka niskie należy osadzić na betonowym fundamencie zgodnie z austriacką normą Ö-Norm B4710-1 lub drobnoziarnistym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01 przy czym należy uważać na elementy spadkowe koryt w wykopie.

  2. Należy zacząć od umieszczenia ciągu korytek w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Aby umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  5. Na obszarach narażonych na wzmożone oddziaływanie chemiczne (np. środki odladzające, kwasy, ług itd.) zaleca się montaż korytek odwadniających z krawędzią ze stali szlachetnej oraz rusztów ze stali szlachetnej.

  6. Te same wytyczne dotyczące montażu stosowane są przy studzienkach osadowych.

-