BG System uszczelniający

W celu ustalenia zapotrzebowania na system uszczelniający zalecamy użycie naszych obliczeń w Excelu.

Pobranie Zapotrzebowanie na BG System uszczelniający format Excel

-

BG Masa uszczelniająca standard

- przeznaczona dla tradycyjnych obszarów zastosowania np. parkingów

BG Masa uszczelniająca specjalna
- przeznaczona dla obszarów z materiałami niebezpiecznymi np. stacji benzynowych

-

Opis materiałów

Jednokomponentowa, polimerowa, trwale elastyczna masa uszczelniająca

- Czas tężenia 24 h / 2 - 3 mm
- Wytrzymałość na temperaturę, -40°C do +70 °C
- Temperatura pracy, +5°C do +40 °C

Jednokomponentowy PRIMER
- Temperatura pracy, +5°C do +40 °C

-

Wytyczne wykonania

Ogólne:


Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia fug zabezpieczających w fazie budowy obiektu korytka odwadniające należy uszczelnić natychmiast po zamontowaniu. Fugi zabezpieczające powinny być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu.

-

1. Czyszczenie fugi


Należy czyścić za pomocą kompresora lub pompy ręcznej. Fuga zabezpieczająca powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

2. Użycie taśmy odcinającej (szerokość – 8 mm)*


Aby uniknąć trójstronnego połączenia

*Dzięki zoptymalizowanej fudze bezpiecznej w korytkach FILCOTEN light i tec nie potrzeby użycia taśmy odcinającej

-

3. Użycie PRIMERA za pomocą pędzla


Przed dalszą obróbką należy wysuszyć primer.
UWAGA: Primer potrzebuje od 30 minut do 6 godzin na odparowanie.

-

4. Nakładanie trwale elastycznej masy uszczelniającej


Przy pomocy pistoletu na kartusze 450 ml-600 ml.
Masę wygładzić przy pomocy odpowiedniej szpachelki.

-