-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG

-

Wytyczne montażu BG-FA Korytka fasadowe

Ogólne wytyczne montażu

Poniższe wskazówki montażowe i przykłady instalacji zostały przewidziane do zastosowań standardowych i dostosowane do lokalnych warunków tam, skad pochodzi ta strona. Podczas instalacji należy przestrzegać ogólnych wytycznych i przepisów technicznych.

-

  1. Korytka BG można instalować na membranie wodoszczelnej, żwirze lub betonie drobnoziarnistym według normy RVS 08.18.01. W przypadku korytek o regulowanej wysokości, ich górne krawędzie mogą przebiegać poziomo, a dno może zawierać spadek.
  2. Doskonale sprawdzają się przy progach drzwiowych dróg ewakuacyjnych lub budynkach bez barier z rusztami kratowych, prętowymi wzdłużnymi lub poprzecznymi. Parametry korytka są zgodne z normą Ö-Norm B 7220 (szerokość - 20 cm, 30 cm z każdej strony od wewnętrznej szerokości drzwi).
  3. Należy zacząć od umieszczenia korytka w miejscu odpływu.:-) W każdym korytku kierunek przepływu jest zaznaczony strzałką.
  4. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek należy zespawać lub wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.
  5. Przed wykonaniem nawierzchni graniczącej z krawędzią odwodnienia, należy ułożyć i przykręcić ruszty, aby zabezpieczyć korytko przed ściśnięciem. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.
  6. Dodatkowo można zainstalować elementy krzyżowe, kątowe lub T a w przypadku korytek perforowanych kanały drenujące i elementy nasadowe. Dzięki korytkom bez perforacji powierzchnia elewacji odwadniana jest w sposób kontrolowany (np. odpływ w dół) i może zostać doprowadzony system odwadniania powierzchniowego.
  7. Na obszarach narażonych na wzmożone chemiczne oddziaływanie (np. środki odladzające, kwasy, ług itd.) zaleca się korytka i ruszty z wysokiej jakości stali nierdzewnej (np. 1.4571 – V4A).
  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie w przypadku elementów nasadowych i kanałów drenażowych.

-

-