Płyty pobocza – Informacje o montażu

Ogólne wskazówki:

Poniższe  wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

 1. Płyty pobocza należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. chwytaka kleszczowego BG do płyt pobocza firmy BG Graspointner) i        dźwigów (np. żurawia samojezdnego, koparki,…).
 2. Sąsiadująca nawierzchnia jezdni powinna być w sposób trwały położona średnio 5 mm powyżej powierzchni płyt pobocza, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń ( np. przy  odśnieżaniu ) i aby zapewnić odpływ wody.
 3. Gniazdo słupka drogowego musi być wolne od zanieczyszczeń, względnie należy je pogłębić.
 4. Płyty pobocza nie są elementami poszerzającymi pas ruchu, lecz służą do ochrony krawędzi jezdni w obszarze pobocza (należy unikać ciągłej jazdy po płytach pobocza).

-

Zabudowa:

 1. Położyć trwały i stabilny podkład, zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy dróg i oczekiwanymi klasami wytrzymałości.
 2. Umieścić płyty pobocza na podkładzie żwirowym (5/8), a następnie zagęścić przy użyciu odpowiedniej zagęszczarki wibracyjnej. Płyty można również umieścić na podbudowie z wilgotnego betonu. Należy zwrócić uwagę na właściwe posadowienie płyt pobocza.
 3. W celu uniknięcia ewentualnego przesunięcia płyt na boki, należy je podeprzeć (np. betonową podpórką).
 4. Podczas wykonywania nawierzchni jezdni (nawierzchnia z mas bitumicznych, nawierzchnia z betonu, …), należy zwrócić uwagę na to, czy jest ona odpowiednio połączona z poboczem.

-

Renowacja:

 1. Przyciąć krawędź jezdni tak, aby otrzymać czystą linię połączenia i fachowo usunąć uszkodzoną część nawierzchni.
 2. Usunąć stare elementy pobocza.
 3. Położyć trwały i stabilny podkład, zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy dróg i oczekiwanymi klasami wytrzymałości.
 4. Umieścić płyty pobocza na podkładzie żwirowym (5/8), a następnie zagęścić przy użyciu odpowiedniej zagęszczarki wibracyjnej. Płyty można również umieścić na podbudowie z wilgotnego betonu. Należy zwrócić uwagę na właściwe posadowienie płyt pobocza.
 5. W celu uniknięcia ewentualnego przesunięcia płyt na boki, należy je podeprzeć (np. betonową podpórką).
 6. Połączenia między pociętą jezdnią a płytą pobocza należy wypełnić odpowiednim materiałem (asfalt lany, asfalt na zimno).

-