-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu FILCOTEN

Ogólne wytyczne montażu

Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. W trakcie montażu należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

Wytyczne montażu FILCOTEN

 1. Korytka betonowe BG należy osadzić na betonowym fundamencie zgodnie z austriacką normą Ö-Norm B4710-1 lub granulowanym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01. Szczególną uwagę należy zwrócić na spadki korytek na dnie. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. W zależności od wymagań statycznych niezbędny jest boczny klin podtrzymujący – szczegóły dostępne w tabeli.

 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na różnice w wysokościach korytek ze spadkiem i montaż korytek rozpocząć w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.
   
 3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi - wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.
   
 4. Przy zastosowaniu na obszarach często uczęszczanych zaleca się dodatkowe wzmocnienie rusztu klamrami patentowymi lub spinającymi.

 5. Przed wykonaniem nawierzchni graniczącej z krawędzią odwodnienia, należy ułożyć i przykręcić ruszty, aby zabezpieczyć korytko przed ściśnięciem. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

 6. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości 30 - 200 cm od korytka, dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.
   
 7. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

 8. Na obszarach narażonych na wzmożone oddziaływanie chemiczne (np. środki odladzające, kwasy, ług itd.) zaleca się montaż rusztów ze stali nierdzewnej.

 9. Te same wytyczne dotyczące montażu stosowane są przy studzienkach osadowych.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Klasa betonu - Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1*
C 16/20C 20/25C 20/25
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Wysokość fundamentu: YMinimalna wysokość korytka - 3 cm
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i należy dostosować się do wymogów związanych z lokalizacją.
-