-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BGZ-S Korytka ciężkie

Ogólne wskazówki:


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka betonowe BG należy osadzić na betonowym fundamencie zgodnie z austriacką normą Ö-Norm B4710-1 lub granulowanym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01. Szczególną uwagę należy zwrócić na spadki korytek na dnie. W zależności od wymagań statycznych niezbędny jest boczny klin podtrzymujący lub otulina betonowa, ewentualnie montaż dodatkowego zbrojenia – szczegóły w Tabeli i Wzorach. Poszczególne elementy korytek należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).

  2. Szczególną uwagę należy zwrócić na różnice w wysokościach korytek ze spadkiem i montaż korytek rozpocząć w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przed wykonaniem nawierzchni graniczącej z krawędzią odwodnienia, należy ułożyć i przykręcić ruszty, aby zabazpieczyć korytko przed ściśnięciem. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  5. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości 30 - 200 cm od korytka, dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.

  6. Na obszarach o dużym natężeniu ruchu zaleca się mocowanie śrubowe rusztów w zależności od zastosowania, częstotliwości i prędkości przejeżdżania (możliwe 8-krotne mocowanie na każdy mb). W trakcie przykręcania należy zwrócić uwagę na to, by mocowanie stanowiło trwałe, prawidłowo zamknięte połączenie.

  7. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie przy studzienkach osadowych.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Wysokość fundamentu: YMinimalna wysokość korytka
- 8 cm
Minimalna wysokość korytka
- 5 cm
Wysokość budowlana< br>korytka
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Pręty kotwiąceNiewymaganaDN 8 co 20 cm
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i należy dostosować się do wymogów związanych z lokalizacją.
-

Przykłady instalacji

-