-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Odwodnienie punktowe

Ogólne wskazówki:


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Montaż odwodnienia punktowego BG następuje na fundamencie dostosowanym do wymagań terenu. W przypadku utwardzonego dna należy doliczyć podłoże z zaprawy klejowej o grubości co najmniej 2 cm. Potencjalne nierówności między poszczególnymi elementami należy wyrównać odpowiednią zaprawą cementową. Poszczególne elementy odwadniające należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).

  2. W przypadku zasypywania korytka należy zwrócić uwagę na równomierne, warstwowe rozłożenie materiału oraz odpowiednie zagęszczenie (należy unikać jednostronnego zasypywania).

  3. Przed wykonaniem granicznych części podłoża należy ułożyć ruszty i w razie potrzeby dokręcić. Aby uniknąć zgniecenia, odwodnienie punktowe należy dobrze usztywnić. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton, pobocze itd.) należy uważać, by nie uszkodzić elementów odwadniających.

  4. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia elementów odwadniających.

-