-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG

-

Wytyczne montażu BG-FA Korytka fasadowe szczelinowe

Ogólne wytyczne montażu

Poniższe wskazówki montażowe i przykłady instalacji zostały przewidziane do zastosowań standardowych i dostosowane do lokalnych warunków tam, skad pochodzi ta strona. Podczas instalacji należy przestrzegać ogólnych wytycznych i przepisów technicznych.

-
  1. Fasadowe korytka szczelinowe przeznaczone są do szybkiego i kontrolowanego odprowadzania wody w sytuacjach gdy nie jest możliwe zastosowanie dodatkowego odwodnienia sąsiednich powierzchni.

  2. Korytka fasadowe są zwykle umieszczone na folii uszczelniającej i przy gotowej fasadzie domu (tynkowanej, drewnianej, szklanej, metalowej), a następnie umocowane za pomocą tłucznia / żwiru lub sporadycznie z zaprawy lub kleju. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej znormalizowanej wysokości.

  3. Ponadto przy perforowanych korytkach kanały drenażowe mogą zostać opołączone z odpływem. W przypadku zamkniętych korytek powierzchnia elewacji jest odwadniana w kontrolowany sposób i woda dostarczana do systemu odpływowego.

  4. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG. Aby zapobiec przeciekaniu korytka, niezbędna jest odpowiednia fuga łącząca (taśma uszczelniająca, silikon…) pomiędzy korytkiem szczelinowym a fasadą.

  5. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zabrudzeniami i uszkodzeniami umieścić pokrywę roboczą w nakładce szczelinowej.

  6. Aby umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  7. Na obszarach narażonych na wzmożone chemiczne oddziaływanie ( np. środki odladzające, kwasy, ług itd.) zaleca się montaż korytek z wysokiej jakości stali szlachetnej (np. 1.4571 – V4A).

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie przy studzienkach rewizyjnych.
-