-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Korytka brukowe

Ogólne wskazówki


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka betonowe BG należy układać na betonowym fundamencie wg Ö-Norm B4710-1 lub na jednorodnym betonie wg RVS 08.18.01. Zależnie od statycznych warunków wymagany jest boczny klin oporowy - szczegóły patrz tabela i przekroje.

  2. Należy zacząć od umieszczenia ciągu korytek w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przed wykonaniem granicznych części nawierzchni należy zabezpieczyć korytko układając przykrycie zabezpieczające produkt na czas budowy względnie korytko należy dobrze usztywnić  aby uniknąć zgniecenia. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton, pobocze itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  5. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości 30 - 200 cm od korytka, dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.

  6. Wszystkie graniczące nawierzchnie powinny trwale przebiegać 3 - 5 mm powyżej górnej krawędź korytka, aby zagwarantować swobodny spływ wody.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Wysokość fundamentu: YMinimalna wysokość korytka - 8 cm
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i należy dostosować się do wymogów związanych z lokalizacją.
-

Przykłady instalacji

-