Projekty referencyjne Koryta kablowe i Pokrywa koryta

Koralmbahn

Miejscowość:
Bl. 8 Werndorf

Zakres projektu:
Koryta kablowe: 5340 szt.
Pokrywa koryta kablowego: 85 szt.
Obudowy połączeń: 14 szt.
-

Wiener Linien

Miejscowość:
U2 / 5 Wien

Korytka kablowe i Pokrywa koryta kablowego: 7826 mb

-