Dane techniczne - Systemy drogowe

Systemy drogowe BG

Płyty pobocza z otworem na słupek drogowy:
BP 500 z otworem na słupek drogowy:           DWG    PDF

Płyty pobocza bez otworu na słupek drogowy:
BP 350:                               DWG    PDF
BP 500:                               DWG    PDF
BP 500 L=450 mm:               DWG    PDF

Fundamenty słupków drogowych:
LPF-0:                                   DWG    PDF
LPF-3N:                                 DWG    PDF
LF 250:                                 DWG    PDF

-