Dane techniczne - Korytka betonowe

Korytka odwadniające z betonu

BGF Korytka niskie

Szerokość nominalna 100 (H=60):    dwg    pdf
Szerokość nominalna 100 (H=80):    dwg    pdf
Szerokość nominalna 100 (H=100)dwg    pdf

BGF-Z Korytka niskie
Szerokość nominalna 100:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 200:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 300:   dwg    pdf

BGU Korytka uniwersalne
Szerokość nominalna 100:     dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:     dwg    pdf

BGU-Z Korytko uniwersalne z krawędzią z żeliwa
Szerokość nominalna 100:    dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:    dwg    pdf
Szerokość nominalna 200:    dwg    pdf
Szerokość nominalna 300:    dwg    pdf

BGU-Z Korytka uniwersalne z krawędzią ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
Szerokość nominalna 100:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 200:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 300:   dwg    pdf

BGU-Z SV Korytka fasadowe
Szerokość nominalna 100:  dwg    pdf

BG Korytka standardowe
Szerokość nominalna 100:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 200:   dwg    pdf

BGZ-S Korytka ciężkie
Szerokość nominalna 100:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 150:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 200:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 300:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 400:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 500:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 500, krawędzią ze stali ocynkowanej: dwg    pdf

BG Korytka bezpieczne
Szerokość nominalna 100, 200, 300:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 400:   dwg    pdf
Szerokość nominalna 500:   dwg    pdf

BG Korytka szczelinowe
Profil U:   dwg    pdf

BG Korytka zbiorcze
Szerokość nominalna 400(BH=600/900/1200):   dwg    pdf

BG Korytka brukowe
NW 200     dwg    pdf

BG Korytka muldowe
NW 400:    dwg    pdf

BG Korytka rowowe
NW 300:     dwg    pdf
NW 400:     dwg    pdf

BG Odwodnienia punktowe
część górna:            dwg    pdf
część pośrednia:      dwg    pdf
część dolna:            dwg    pdf

-