-

Rysunki montażowe do pobrania w formacie DWG:

-

Wytyczne montażu BG Korytka standardowe

Ogólne wskazówki


Poniższe wskazówki i przykłady montażu dotyczą standardowych zastosowań z uwzględnieniem planów i warunków terenowych. Zgodnie z normą EN1433 klasę obciążeń oraz miejsce instalacji należy dopasować do warunków terenowych miejsca zabudowy. Należy kierować się specjalistycznymi, technicznymi standardami.

-

  1. Korytka betonowe BG należy osadzić na betonowym fundamencie zgodnie z austriacką normą Ö-Norm B4710-1 lub granulowanym betonie zgodnie z rozporządzeniem RVS 08.18.01. Szczególną uwagę należy zwrócić na spadki korytek na dnie. W zależności od wymagań statycznych niezbędny jest boczny klin podtrzymujący lub otulina betonowa, ewentualnie montaż dodatkowego zbrojenia – szczegóły w Tabeli i Wzorach. Poszczególne elementy korytek należy przenosić przy użyciu odpowiednich narzędzi (np. kleszczy do układania BG).

  2. Szczególną uwagę należy zwrócić na różnice w wysokościach korytek ze spadkiem i montaż korytek rozpocząć w miejscu odpływu. Na każdym korytku, za pomocą strzałki zaznaczony jest kierunek przepływu.

  3. Łączenia pomiędzy poszczególnymi korpusami korytek można wypełnić odpowiednimi masami uszczelniającymi – wytyczne odnośnie materiałów i ich ilości dostępne w części dotyczącej systemu uszczelniającego BG.

  4. Przy zastosowaniu na obszarach często uczęszczanych zaleca się dodatkowe wzmocnienie rusztu klamrami patentowymi lub spinającymi.

  5. Przed wykonaniem nawierzchni graniczącej z krawędzią odwodnienia, należy ułożyć i przykręcić ruszty, aby zabazpieczyć korytko przed ściśnięciem. W trakcie zagęszczania nawierzchni (asfalt, cement, beton itd.) należy uważać, by nie uszkodzić korytka.

  6. Przy występowaniu sił poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) należy przewidzieć w obszarze połączenia z jezdnią, w odległości 30 - 200 cm od korytka, dylatację pełną o wystarczającym rozmiarze. Przebiegające poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych należy tak rozmieścić, aby przebiegały w miejscu styku poszczególnych korytek.

  7. Aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń (np. odśnieżanie) i umożliwić właściwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdować się od 3 do 5 mm wyżej niż powierzchnia korytka.

  8. Te same wytyczne dotyczące montażu mają zastosowanie przy studzienkach osadowych.

-

Klasa obciążeńA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Klasa betonu – Fundament
zgodnie z normą austriacką Ö-Norm B 4710-1 *
C 16/20C 20/25C 20/25
Szerokość fundamentu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Wysokość fundamentu: YMinimalna wysokość korytka - 8 cm
Grubość fundamentu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Pręty kotwiąceNiewymagana
* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dopasowana do lokalnych wymagań.
-

Przykłady instalacji

-